HOMJ/10073/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KLIMAX.sk s.r.o.
 • IČO: 43878288
 • Adresa:Medveďovej 1/A, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:3 469,92 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10073/2017
 • Predmet: Klimatizácia do serverovne MÚ MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodávka a montáž 2 kusov klimatizácie typ LG Standart PLUS PM18SP do serverovne Miestneho úradu MČ BNM. Špecifikácia predmetu zákazky: Typ klimatizácie – LG Standart PLUS PM18SP · Počet – 2 kusy. Ide o 2 od seba nezávislé klimatizácie, jedna bude schopná pokryť potreby chladenia serverovne aj v prípade výpadku druhej jednotky. Požadovaný chladiaci výkon min. 5kW na jednotku. Vnútorné jednotky budú umiestnené na stene v miestnosti č. 523 Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto ( na 5 poschodí ). Vzdialenosť jednotiek od okna cca 7 m. Vonkajšie jednotky budú umiestnené na vonkajšom obvodovom plášti budovy. Vnútorné jednotky ( každá zvlášť ) sa budú ovládať cez ovládač vo vedľajšej miestnosti. Rozmer chladenej miestnosti je cca 3 x 6 m.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.10.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.10.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.10.2017 pdf - 74.87 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26.10.2017 pdf - 87.96 kB
Tlačiť