HOMJ/10169/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDIA MAX s.r.o.
 • IČO: 35699299
 • Adresa:Hradská 50, 821 07 Bratislava
 • Celková suma:12 336,25 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10169/2019
 • Predmet: Obnova povrchových náterov drevených konštrukcií a prvkov mestského mobiliáru v areáli Voľnočasového priestoru JAMA na ulici Odbojárov/Kalinčiakova v Bratislave
 • Opis predmetu zákazky:bližšia špecifikácia je v bode č. 3 vo Výzve na predloženie cenovej ponuky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.09.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.09.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.09.2019 pdf - 79.84 kB
Manuál údržby areálu parku JAMA 20.09.2019 pdf - 596.11 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.10.2019 pdf - 97.19 kB
Tlačiť