HOMJ/10300/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: KREATOR PLUS s.r.o.
 • IČO: 47996960
 • Adresa:Družstevná 2, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:10 936,25 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10300/2020/IVO
 • Predmet: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte MŠ Letná ( stavebno – technické úpravy ZTI)
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:20.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.11.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.10.2020 pdf - 103.4 kB
Výkaz výmer 20.10.2020 xlsx - 51.37 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.11.2020 pdf - 425.57 kB
Tlačiť