HOMJ/10322/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: IXYPSILON s.r.o.
 • IČO: 46809287
 • Adresa:Horská 11/A, 831 52 Bratislava
 • Celková suma:11 270,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10322/2016
 • Predmet: Projektová dokumentácia rekonštrukcie kuchyne ZŠ Riazanská
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: 28.10.2016 o 09.00 hod /alebo po telefonickom dohovore
  Miesto stretnutia: ZŠ Riazanská 75, Bratislava
  Kontaktná osoba: Ing. Robert Sedlačko / 02/49 253 603 /
 • Dátum zverejnenia:25.10.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.11.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 25.10.2016 pdf - 72.61 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.11.2016 pdf - 53.73 kB
[category]
Zmluva o dielo č. ÚEZ 4/2017 (Vypracovanie… 12.01.2017 pdf - 85.18 kB
Tlačiť