HOMJ/10323/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ELET, s.r.o.
 • IČO: 31394981
 • Adresa:Gorazdova 24, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10323/2020/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Odmena z tržieb za poskytnuté služby vyjadrená v ( % )/ mesačne) 19,80 %
 • Dátum zverejnenia:22.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 29.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 22.10.2020 pdf - 219.63 kB
Zmluva o poskytovaní služieb 22.10.2020 doc - 158 kB
Tabuľka na predloženie ponuky 22.10.2020 xls - 34.5 kB
VZN + obrazová príloha 22.10.2020 pdf - 9.93 MB
Prevádzkový poriadok 22.10.2020 docx - 50.15 kB
Opis predmetu zákazky 22.10.2020 doc - 69 kB
Informatívny dokument 22.10.2020 doc - 104 kB
Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmieno… 05.11.2020 pdf - 675.53 kB
Tlačiť