HOMJ/10324/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Revízie elektrické Bratislava Ján Koller
 • IČO: 46698159
 • Adresa:Ružinov 17/117, 820 12 Bratislava
 • Celková suma:2,25 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10324/2016
 • Predmet: Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z.
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za revíziu jedného elektrického spotrebiča 2,25 €
 • Dátum zverejnenia:14.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.11.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.11.2016 pdf - 76.22 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21.11.2016 pdf - 62.82 kB
[category]
Objednávka 23.11.2016 pdf - 37.01 kB
[category]
Faktúra 21.12.2016 pdf - 775.67 kB
Tlačiť