HOMJ/10402/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GTX SLOVAKIA s.r.o.
 • IČO: 36 832 405
 • Adresa:M. R. Štefánika 237/31, 920 01 Hlohovec
 • Celková suma:3 304,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10402/2018
 • Predmet: Príprava a ošetrenie ekosystému v parku Voľnočasového priestoru JAMA pred zimným obdobím
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je príprava a ošetrenie ekosystému v parku Voľnočasového priestoru JAMA na ulici Odbojárov v Bratislave pred zimným obdobím, ktoré je potrebné vykonať v mesiaci november / december 2018.
  Rozsah a príprava ekosystému pozostáva z nasledujúcich činností:
  • kosenie a dokášanie trávnika so zberom a odvozom odpadu
  • vertikulácia s prehrabaním, zberom zhrabkov a odvozom odpadu
  • hnojenie minerálnym viaczložkovým hnojivom s postupným uvoľňovaním, s dodaním
  • vyhrabanie lístia s odvozom odpadu (50 percent plôch)
  • výchovné, tvarovacie a udržiavacie rezy rastlín (stromov)
  • údržba závlahového systému parku (zazimovanie)
  • údržba závlahového systému zelenej steny (zazimovanie)

  Súčasťou výzvy sú prílohy:
  • Tendrová projektová dokumentácia
  • Po realizačné zameranie s výkazom výmer
  • Plán údržby na mesiac november 2018
  • Situácia údržby zelene - mapka
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:07.11.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.11.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 07.11.2018 pdf - 75.54 kB
Tendrová dokumentácia 07.11.2018 pdf - 3.66 MB
Po realizačné zameranie s výkazom výmer 07.11.2018 xls - 34.5 kB
Plán údržby na mesiac november 2018 07.11.2018 xlsx - 29.91 kB
Situácia údržby zelene - mapka 07.11.2018 pdf - 171.73 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.11.2018 pdf - 91.13 kB
Tlačiť