HOMJ/10428/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ED SYSTEM a.s. organizačná zložka Slovensko
 • IČO: 51915529
 • Adresa:Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava
 • Celková suma:7 984,37 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10428/2020/IVO
 • Predmet: Zabezpečenie 3 ks WinServer 2019 + 140 ks CAL user
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie Licencie pre používanie pre miestny úrad a prenesenú štátnu správu.
  1. Microsoft Windows Server 16Core 2019 Standart – plná verzia, prenositeľné, nie OEM – 3 kusy.
  2. Microsoft Windows Server User CAL 2019 – plná verzia, prenositeľné, nie OEM – 140 kusov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:26.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.11.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 26.10.2020 pdf - 397.59 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.11.2020 pdf - 436.22 kB
Tlačiť