HOMJ/10600/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ING. ALEXANDER TESÁR PhD., DrSc., Inžinierska kancelária, Autorizovaný stavebný inžinier SKSI
 • IČO: 14025213
 • Adresa:Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
 • Celková suma:3 600,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10600/2017
 • Predmet: Jednorazové vykonanie služieb – Hlavné prehliadky, mimoriadne prehliadky, merania, prepočty aktuálnych zaťažiteľností, statické posudky a návrhy sanačných opatrení na vybraných inžinierskych objektoch v správe mestskej časti Bratislava Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je jednorazové vykonanie služieb – Hlavné prehliadky, mimoriadne prehliadky, merania, prepočty aktuálnych zaťažiteľností, statické posudky a návrhy sanačných opatrení na vybraných inžinierskych objektoch v správe mestskej časti Bratislava Nové Mesto.
  Objekty v správe:
  1. lávka pre peších ŽST BA Predmestie – nová zrekonštruovaná časť
  2. lávka pre peších na Odborárskej ul. – momentálne uzatvorená pre zlý technický stav
  3. most na Cádrovej ul. – nad Černicovou ulicou
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 08.11.2017 pdf - 74.72 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 15.11.2017 pdf - 87.65 kB
Tlačiť