HOMJ/10601/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LEON GLOBAL s.r.o.
 • IČO: 36284238
 • Adresa:Svätoplukova 15, 902 01 Pezinok
 • Celková suma:6 340,91 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10601/2017
 • Predmet: Zabezpečenie čistiacich a hygienických potrieb pre miestny úrad a prevádzky MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:Podrobná špecifikácia predmetu je vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:08.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 08.11.2017 pdf - 106.49 kB
Príloha č. 1 - špecifikácia predmetu zákazky 08.11.2017 pdf - 2.01 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.11.2017 pdf - 85.88 kB
Tlačiť