HOMJ/10613/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Edenred Slovakia, s. r. o.
 • IČO: 31328695
 • Adresa:Karadžičova 8, 82015 Bratislava
 • Celková suma:190 848,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10613/2017
 • Predmet: Stravné poukážky pre zamestnancov v hodnote 4,00 Eur na rok 2018
 • Opis predmetu zákazky:Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok pre zamestnancov objednávateľa. Poskytovanie predmetu zákazky musí byť v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce.
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Objednávkový formulár 13.11.2017 pdf - 51.68 kB
Protokol o priebehu zadávania zákazky 13.11.2017 pdf - 46.02 kB
[category]
Vyhodnotenie ponúk 20.11.2017 pdf - 44.02 kB
[category]
Rámcová dohoda č. Z201760673_Z 20.11.2017 pdf - 83.42 kB
Tlačiť