HOMJ/10634/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EKO DEA & Dr. STEFAN s.r.o.
 • IČO: 35919965
 • Adresa:Súmračná 23, 821 02 Bratislava
 • Celková suma:1 179,36 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10634/2019
 • Predmet: Dodanie košov so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie 13 kusov košov so zásobníkom na vrecúška na psie exkrementy, podľa špecifikovaných požiadaviek vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.10.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.10.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.10.2019 pdf - 72.86 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.10.2019 pdf - 100.09 kB
Tlačiť