HOMJ/10654/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ArcGEO INFORMATION SYSTEMS spol. s r.o.
 • IČO: 31354882
 • Adresa:Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
 • Celková suma:7 424,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10654/2017
 • Predmet: Zabezpečenie software ArcGIS Deskop Basic a školenie ArcGIS
 • Opis predmetu zákazky:Špecifikácia predmetu zákazky:
  1. ArcGIS Desktop Basic Single Use Maintenance - 1 kus ( Reaktivácia maintenance ( 1 rok od objednávky ), primárna licencia )
  2. ArcGIS Desktop Basic Single Use Maintenance - 1 kus ( Reaktivácia maintenance ( 1 rok od objednávky ), sekundárna licencia )
  3. ArcGIS Desktop Basic Single Use Maintenance - 1 kus ( Ročný maintenance ( 01.08.2017 – 31.07.2018 ), sekundárna licencia )

  4. Školenie ArcGIS: Základné pojmy – účasť 5 účastníkov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:09.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.11.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.11.2017 pdf - 74.42 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 16.11.2017 pdf - 86.04 kB
Tlačiť