HOMJ/1069/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GEOŠ – Ing. Peter Šuran s.r.o.
 • IČO: 47812621
 • Adresa:Adámiho 3, 841 05 Bratislava
 • Celková suma:326,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/1069/2017
 • Predmet: Geodetické práce – Rámcová dohoda na poskytnutie služby
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.01.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.01.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.01.2017 pdf - 60.72 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 17.01.2017 pdf - 54.65 kB
Tlačiť