HOMJ/1070/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: GABRIEL MÉRY – PARK SERVICE
 • IČO: 11663499
 • Adresa:Domové role 71, 821 05 Bratislava
 • Celková suma:2 160,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/1070/2017
 • Predmet: PD rekonštrukcie závlahového systému parku Rešetkova – Osadná
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: 17.01.2017 – o 09.00 hod
  Miesto stretnutia: Park Rešetkova – Osadná /ohraničený ulicami Rešetkova, Osadná a Laskomerského, Bratislava /
 • Dátum zverejnenia:11.01.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.01.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.01.2017 pdf - 70.07 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.01.2017 pdf - 53.53 kB
Tlačiť