HOMJ/10996/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JURIGA spol. s r.o.
 • IČO: 31344194
 • Adresa:Gercenova 3, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:222,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/10996/2017
 • Predmet: Čierne tonery pre potreby úradu 201711
 • Opis predmetu zákazky:špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:28.11.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 04.12.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 28.11.2017 pdf - 87.83 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 04.12.2017 pdf - 86.64 kB
Tlačiť