HOMJ/11053/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: VAREZ INTERIER s.r.o.
 • IČO: 36243370
 • Adresa:Unín 32, 908 46 Unín
 • Celková suma:1 518,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11053/2019
 • Predmet: Obstaranie kancelárskeho nábytku pre MÚ MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:špecifikácia predmetu je vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.10.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.11.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.10.2019 pdf - 95.55 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 11.11.2019 pdf - 86.29 kB
Tlačiť