HOMJ/11058/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DEBRA BA s.r.o.
 • IČO: 47604328
 • Adresa:Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava
 • Celková suma:76 871,05 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11058/2019
 • Predmet: Rekonštrukcia Bárdošovej ul. I. etapa
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.11.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.11.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.11.2019 pdf - 78.55 kB
Zmluva o dielo 06.11.2019 pdf - 144.4 kB
Výkaz výmer 06.11.2019 pdf - 460.12 kB
Situácia 06.11.2019 pdf - 1.51 MB
Vzorový priečny rez 06.11.2019 pdf - 457.53 kB
Pozdĺžne rezy 06.11.2019 pdf - 361.08 kB
Dopravné značenie 06.11.2019 pdf - 547.62 kB
Búracie práce 06.11.2019 pdf - 174.81 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.11.2019 pdf - 86.28 kB
Tlačiť