HOMJ/11094/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CENTIRE s.r.o. Mgr. Renáta Kiselicová
 • IČO: 36866857
 • Adresa:Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:19 080,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11094/2018
 • Predmet: Zabezpečenie procesného auditu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:30.11.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.12.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 30.11.2018 pdf - 121.91 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.12.2018 pdf - 87.88 kB
Tlačiť