HOMJ/11216/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JOHNNY SERVIS s.r.o.
 • IČO: 36238546
 • Adresa:Gajary – Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary
 • Celková suma:2 016,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11216/2016
 • Predmet: Umiestnenie mobilných toaliet na detských ihriskách, vrátane údržby a čistenia
 • Opis predmetu zákazky:Výzva na predloženie cenovej ponuky, BOD 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.11.2016 pdf - 54.23 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 01.12.2016 pdf - 63.09 kB
Tlačiť