HOMJ/11219/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: STRÍŽ LADISLAV – pohrebná služba
 • IČO: 34332197
 • Adresa:Trojičné nám. 12, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:1 118,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11219/2016
 • Predmet: Pohrebné služby pre sociálne pohreby pre MČ Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je kompletné zabezpečenie sociálnych pohrebov a kremácií pre Mestskú časť Bratislava - Nové Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:24.11.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 24.11.2016 pdf - 1.06 MB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 01.12.2016 pdf - 60.8 kB
Tlačiť