HOMJ/11223/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: AGEM COMPUTERS s.r.o.
 • IČO: 35692715
 • Adresa:Panónska 42, 8510 1 Bratislava
 • Celková suma:4 555,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11223/2018
 • Predmet: Zabezpečenie 2 ks RACK UPS APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD (vrátane sieťovej karty AP9631) SMX3000RMHV2UNC
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na preloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.12.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.12.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.12.2018 pdf - 77.13 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.12.2018 pdf - 86.65 kB
Tlačiť