HOMJ/11301/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: REVÍZIE ELEKTRICKÉ BRATISLAVA Ján Koller
 • IČO: 46698159
 • Adresa:Ružinov 17117, 820 12 Bratislava
 • Celková suma:16,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11301/2017
 • Predmet: Obstaranie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických zariadení podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z.z.
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: (Jednotková cena za: 1 zvod, 1 vývod, 1 kus, doprava)

 • Dátum zverejnenia:06.12.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 14.12.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.12.2017 pdf - 76.36 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.12.2017 pdf - 86.21 kB
Tlačiť