HOMJ/11318/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SLOVAK EDU TEAM – SET s.r.o.
 • IČO: 36844624
 • Adresa:Gaštanová 511/3, 031 04 Liptovský Mikuláš
 • Celková suma:23,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11318/2019/IVO
 • Predmet: Obstaranie a pokládka kobercov pre administratívne objekty v majetku a v správe MČ BNM
 • Opis predmetu zákazky:vo výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.11.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 15.11.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.11.2019 pdf - 77.42 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.11.2019 pdf - 83.18 kB
Tlačiť