HOMJ/11382/2019/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CLEAN TONERY s.r.o.
 • IČO: 35981866
 • Adresa:Za hradbami 27, 902 91 Pezinok
 • Celková suma:4 291,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11382/2019/IVO
 • Predmet: Originálne tonery (201911) pre potreby Miestneho úradu
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie originálnych tonerov 201911 pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto. Tonery (201911) musia byť originálne, nové, nesmú byť od iného výrobcu a nesmú byť repasované. ( t.j.: toner Samsung musí byť od výrobcu Samsung, toner HP musí byť od výrobca HP....)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:13.11.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.11.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 13.11.2019 pdf - 88.85 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.11.2019 pdf - 96.87 kB
Tlačiť