HOMJ/11536/2016

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ARKA a. s.
 • IČO: 36523496
 • Adresa:Palatínova 15, 94501 Komárno
 • Celková suma:320,76 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/11536/2016
 • Predmet: Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017
 • Opis predmetu zákazky:Stolové kalendáre a diáre na zabezpečenie plánovania pracovných úloh
 • Typ: Elektronický kontraktačný systém
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.12.2016
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.12.2016
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Protokol o priebehu zadávania zákazky 08.12.2016 pdf - 45.72 kB
Objednávkový formulár 13.12.2016 pdf - 51.29 kB
Výsledné poradie dodávateľov 13.12.2016 pdf - 43.83 kB
[category]
Kúpna zmluva č. Z201646330_Z 13.12.2016 pdf - 111.07 kB
[category]
Faktúra 10.01.2017 pdf - 821.27 kB
Tlačiť