HOMJ/12106/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: TOWDY s.r.o.
 • IČO: 44801777
 • Adresa:Planckova 4, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:291,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/12106/2019
 • Predmet: Tonery (201911) originálne, ekvivalentné, repasované
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie originálnych, ekvivalentných alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Dodávateľ dodá originálne alebo repasované tonery do laserových tlačiarní a tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite. Celková suma je vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa uvedeného v objednávke. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenia prázdne tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu a to v cene plnenia. Záručná doba na všetky tonery 12 mesiacov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.12.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.12.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.12.2019 pdf - 89.9 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.12.2019 pdf - 97.08 kB
Tlačiť