HOMJ/12124/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: IGOR PODMAJERSKÝ
 • IČO: 50506056
 • Adresa:Hlavná 3260/69B, 900 31 Stupava
 • Celková suma:14 900,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/12124/2019
 • Predmet: Pasportizácia miestnych komunikácií v správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je pasportizácia miestnych komunikácií v správe a na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v rozsahu pre zabezpečenie centrálnej technickej evidencie ciest v zmysle zákona č. 135/1961 Zb.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:11.12.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.12.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 11.12.2019 pdf - 78.57 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.12.2019 pdf - 86.63 kB
Tlačiť