HOMJ/12137/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: SOFTWAREPRO s.r.o.
 • IČO: 44879385
 • Adresa:Jesenského 12, 911 01 Trenčín
 • Celková suma:15 607,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/12137/2019
 • Predmet: WINDOWS 10 PRO 140 ks pre potreby Miestneho úradu
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie Windows 10 PRO – licencia pre Miestny úrad gov.ver.
  Špecifikácia predmetu zákazky: Windows 10 PRO multilicencia (jedno sériové číslo) SK verzia, 64bit, 140 ks ( počítačov).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.12.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.12.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 12.12.2019 pdf - 74.43 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20.12.2019 pdf - 95.82 kB
Tlačiť