HOMJ/1654/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: DOMINANT AUDIT s.r.o.
 • IČO: 43869653
 • Adresa:J. Zemana 99, 911 01 Trenčín
 • Celková suma:4 800,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/1654/2017
 • Predmet: Vykonanie finančného auditu za rok 2016
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:17.01.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.01.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 17.01.2017 pdf - 58.15 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.01.2017 pdf - 53.74 kB
Tlačiť