HOMJ/1801/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
  • Názov: JTB9 s.r.o.
  • IČO: 51252724
  • Adresa:Mlynská 834, 034 95 Likavka
  • Celková suma:7 011,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
  • Číslo obstarávania: HOMJ/1801/2019
  • Predmet: Obstaranie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
  • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
  • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
  • Poznámka: Jednotková cena revízie za 1 ks elektr. zariadenia s DPH: 1,90 €
    Celková cena zákazky (3 690 ks elektr. zariadenia) s DPH: 7 011,00 €
    ( Uchádzač nie je platcom DPH)
  • Dátum zverejnenia:15.01.2019
Termíny
  • Predloženia ponuky: 18.01.2019
  • Otvárania ponúk - ostatné:
  • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 15.01.2019 pdf - 105.12 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.02.2019 pdf - 73.42 kB
Tlačiť