HOMJ/1801/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JTB9 s.r.o.
 • IČO: 51252724
 • Adresa:Mlynská 834, 034 95 Likavka
 • Celková suma:7 011,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/1801/2019
 • Predmet: Obstaranie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z.
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Jednotková cena revízie za 1 ks elektr. zariadenia s DPH: 1,90 €
  Celková cena zákazky (3 690 ks elektr. zariadenia) s DPH: 7 011,00 €
  ( Uchádzač nie je platcom DPH)
 • Dátum zverejnenia:15.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 15.01.2019 pdf - 105.12 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25.02.2019 pdf - 73.42 kB
Tlačiť