HOMJ/1809/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Verejný obstarávateľ sa rozhodol zákazku zrušiť, nakoľko MĆ BNM nemá k uvedenému dátumu (05.02.2019) schválený rozpočet na rok 2019 a preto sa Verejný obstarávateľ nachádza v režime rozpočtového provizória.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/1809/2019
 • Predmet: Obstaranie maliarskych a murárskych prác suterénu administratívnej budovy Miestneho úradu a prevádzok MČ BNM po záplavách 06.06.2018
 • Opis predmetu zákazky:vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.01.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 25.01.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 15.01.2019 pdf - 122.51 kB
Mapa suterénu budovy 15.01.2019 pdf - 228.21 kB
Oznámenie o ukončení a zrušení zákazky 08.02.2019 pdf - 78.52 kB
Tlačiť