HOMJ/1829/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ŠRAMO KUCHYNE
 • IČO: 36791873
 • Adresa:Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
 • Celková suma:12 289,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/1829/2017
 • Predmet: Rekonštrukcia denného centra pre seniorov Športová 1 - interiér
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Termín obhliadky: po telefonickom dohovore po 20.01.2017
  Miesto stretnutia: DC seniorov Športová 1, Bratislava
  Kontaktná osoba: Ing. arch. Hostačná / 02/49 253 379 /
 • Dátum zverejnenia:20.01.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 30.01.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.01.2017 pdf - 64.91 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30.01.2017 pdf - 55.75 kB
Tlačiť