HOMJ/1842/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ONE s.r.o.
 • IČO: 44412223
 • Adresa:Krásnohorská 8, 851 07 Bratislava
 • Celková suma:13 845,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/1842/2017
 • Predmet: Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.01.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.01.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.01.2017 pdf - 57.85 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.01.2017 pdf - 55.01 kB
Tlačiť