HOMJ/2077/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: COPY PRINT GROUP s.r.o.
 • IČO: 45310106
 • Adresa:Bojnická 8, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:1 393,20 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2077/2017
 • Predmet: Dodanie a prenájom 5 kusov multifunkčných zariadení (MFZ) a poskytovanie tlačových služieb pre potreby MÚ MČ BANM
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.01.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 25.01.2017 pdf - 102.52 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 01.02.2017 pdf - 54.44 kB
Tlačiť