HOMJ/2358/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: EU PIPE SERVICES s.r.o.
 • IČO: 46647350
 • Adresa:Kostolná 59, 900 24 Veľký Biel
 • Celková suma:8 160,48 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2358/2017
 • Predmet: Zabezpečenie komplexnej výkopovej opravy /výmeny/ prevalenej a upchanej kanalizačnej prípojky v dĺžke 15 m z jedálne administratívnej budovy Junácka č.1, v Bratislave s namontovaním lapača tukov v jedálni administratívnej budovy
 • Opis predmetu zákazky:vid výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 09.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01.02.2017 pdf - 62.64 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.02.2017 pdf - 53.6 kB
Tlačiť