HOMJ/2359/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: JOZEF KYPUS - ELMARK
 • IČO: 11909706
 • Adresa:Martinčekova 2, 821 09 Bratislava
 • Celková suma:2,06 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2359/2017
 • Predmet: Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z.
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena revízie za 1 elektrické zariadenie s DPH: 2,06 €
 • Dátum zverejnenia:01.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01.02.2017 pdf - 82.56 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 08.02.2017 pdf - 54.44 kB
Tlačiť