HOMJ/2360/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: V lehote na predloženie ponuky do 08.02.2017 do 10:00 hod. nebola predložená ponuka.
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2360/2017
 • Predmet: Nákup pomôcok a tovaru pre výkon sociálnej rehabilitácie v Komunitnom centre, Ovručská 5, Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je nákup pomôcok a tovaru pre výkon sociálnej rehabilitácie v Komunitnom centre, Ovručská 5, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:01.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 01.02.2017 pdf - 77.55 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 08.02.2017 pdf - 85.89 kB
Tlačiť