HOMJ/2361/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: VAREZ INTERIER s.r.o.
 • IČO: 36243370
 • Adresa:Unín 42, 908 46 Unín
 • Celková suma:4 746,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2361/2017
 • Predmet: Zabezpečenie interiérového vybavenia DC Športová 1, po rekonštrukcii - nábytok
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:23.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.02.2017 pdf - 61.17 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 02.03.2017 pdf - 54.13 kB
Tlačiť