HOMJ/2572/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: LASER SERVIS spol. s r.o.
 • IČO: 35755989
 • Adresa:Lipová 3, 900 81 Šenkvice
 • Celková suma:924,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2572/2021/IVO
 • Predmet: Tonery (202101) originálne, ekvivalentné alebo repasované
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je dodanie originálnych, ekvivalentných alebo repasovaných tonerov do laserových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Dodávateľ dodá originálne, ekvivalentné alebo repasované tonery do laserových tlačiarní a tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej kvalite. Celková suma je vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa uvedeného v objednávke. Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenia prázdne tonerové kazety a zabezpečiť ich ekologickú likvidáciu alebo repasáciu a to v cene plnenia. Záručná doba na všetky tonery 12 mesiacov. Celkový počet tonerov je 200 kusov.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:05.02.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.02.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 05.02.2021 pdf - 527.29 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 19.02.2021 pdf - 519.95 kB
Tlačiť