HOMJ/2855/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: REDINEX spol. s r.o.
 • IČO: 44970455
 • Adresa:Vyhne 214, 966 02 Vyhne
 • Celková suma:1 992,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2855/2017
 • Predmet: Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe mestskej časti
 • Opis predmetu zákazky:viď Výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za 1 km2 s DPH: 59,286 €
  Názov prípravku: BRODITOP GB, GARDENTOP BB
  Celková cena spolu za jarnú a jesennú deratizáciu s DPH: 1 992,00 €
 • Dátum zverejnenia:20.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 20.02.2017 pdf - 61.9 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.02.2017 pdf - 61.06 kB
[category]
Zmluva o poskytnutí plošnej služby deratiz… 27.03.2017 pdf - 68.21 kB
Tlačiť