HOMJ/2875/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: UP SLOVENSKO s.r.o.
 • IČO: 31396674
 • Adresa:Tomášiková 23/D, 821 01 Bratislava
 • Celková suma:3 720,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2875/2020
 • Predmet: Obstaranie stravovacích poukážok pre členov a zapisovateľky volebných okrskov a štáb na voľby do NRSR - 29.02.2020
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.02.2020 pdf - 104.09 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.02.2020 pdf - 75.34 kB
Tlačiť