HOMJ/2877/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: ULTRA PRINT s.r.o.
 • IČO: 31399088
 • Adresa:Pluhová 49, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:12 012,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2877/2020
 • Predmet: Tlač materiálov pre potreby Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na rok 2020
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:03.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 03.02.2020 pdf - 77.64 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 14.02.2020 pdf - 98.92 kB
Tlačiť