HOMJ/2936/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Martin LOVÁS
 • IČO: 37333356
 • Adresa:Tabaková 2959/4, 811 07 Bratislava
 • Celková suma:10,90 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2936/2017
 • Predmet: Grafické spracovanie mesačníka Hlas Nového Mesta apríl 2017 – marec 2019
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je komplexné grafické spracovanie mesačníka Hlas Nové Mesto, t.j. zalomenie, príprava podkladov pre tlač 20 čísel plnofarebného časopisu Hlas Nového Mesta na obdobie apríl 2017 až marec 2019. Rozsah jedného čísla je 20 až 24 strán formátu A4. Žiadame predložiť cenovú ponuku za komplexne spracovanú jednu stranu A4.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena grafického spracovania 1 strany s DPH: 10,90 €
  /Uchádzač nie je platcom DPH/
 • Dátum zverejnenia:21.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.02.2017 pdf - 61.49 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27.02.2017 pdf - 54.22 kB
Tlačiť