HOMJ/2938/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Dušan Považan
 • IČO: 45 904 162 (pozastavená živnosť) ,,Slobodné povolanie,,
 • Adresa:Slobody 305/39, 901 03 Turčianske Teplice
 • Celková suma:8,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/2938/2017
 • Predmet: Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena s DPH: 5,00 € /1 kus posudzovanej dreviny, bez ohľadu na obvod kmeňa, vrátane obhliadky, dopravy, zakreslenia do situačnej mapy/
  Cena s DPH: 3,00 € /1 kus dreviny, digitálne zameranie drevín vo formáte PDF, DWG na nosičoch CD/
  Celková cena za 1 kus posudzovanej dreviny s DPH: 8,00 € /Uchádzač nie je platcom DPH/
 • Dátum zverejnenia:21.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.02.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 21.02.2017 pdf - 68.7 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 28.02.2017 pdf - 58.53 kB
[category]
Rámcová zmluva o dielo č. 63/2017 31.03.2017 pdf - 56.19 kB
Tlačiť