HOMJ/3069/2020/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CHEMIX-D spol. s r.o.
 • IČO: 31406840
 • Adresa:Pri Vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
 • Celková suma:3 312,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3069/2020/IVO
 • Predmet: Jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev, ktoré sa nachádzajú v správe a vlastníctve mestskej časti BA – NM (na rok 2020/2021)
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je výkon jarnej a jesennej plošnej deratizácie verejných priestranstiev ( 2020/2021 ) na území Mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Jarná a jesenná deratizácia sa uskutoční v termíne jarnej a jesennej deratizácie podľa výzvy o preventívnej celoplošnej deratizácií na území Bratislavského samosprávneho kraja RÚVZ Bratislavy hl. m. so sídlom v Bratislave.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:06.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 13.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 06.02.2020 pdf - 82.88 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 18.02.2020 pdf - 75.16 kB
Tlačiť