HOMJ/3103/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto
 • IČO: 00584410
 • Adresa:Miletičova 59, 812 09 Bratislava
 • Celková suma:7,50 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3103/2017
 • Predmet: Zdravotná služba pre potreby kultúrnych a športových podujatí MČ BANM na rok 2017
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je zabezpečenie zdravotnej služby na kultúrne a športové podujatia
  organizované Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto v roku 2017.
  Cenu žiadame stanoviť za 1 hodinu / 1 zdravotníka vrátane prípadného ošetrenia.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Celková cena za 1 hodinu /1 pracovníka vrátane prípadného ošetrenia s DPH: 7,50 €
  /Uchádzač nie je platcom DPH/
 • Dátum zverejnenia:23.02.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.02.2017 pdf - 53.78 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 01.03.2017 pdf - 53.07 kB
Tlačiť