HOMJ/3226/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3226/2021/IVO
 • Predmet: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu energetických opatrení v objektoch ZŠ Sibírska
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie ,,Realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu energetických opatrení v objektoch ZŠ Sibírska,, v rozsahu projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb vrátane položkového rozpočtu a výkazu výmer, pre objekty v areáli Základnej školy na Sibírskej ulici č. 39, 831 02 Bratislava.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:02.03.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.03.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 02.03.2021 pdf - 457.14 kB
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní inži… 02.03.2021 pdf - 730.04 kB
Tlačiť