HOMJ/3227/2021/IVO

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Dušan Považan
 • IČO: 45904162
 • Adresa:Slobody 305/39 901 03 Turčianske Teplice
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3227/2021/IVO
 • Predmet: Vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín
 • Opis predmetu zákazky:Predmetom zákazky je vypracovanie odborných fytopatologických a dendrologických posudkov drevín na základe jednotlivých objednávok pre Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto na obdobie 3 rokov (2021 – 2023).
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka: Cena s DPH: 15,00 €
  (1 kus posudzovanej dreviny, bez ohľadu na obvod kmeňa, vrátane obhliadky, vyhotovenie
  posudku, zakreslenia do situačnej mapy, dopravy a prípadných iných nákladov)
  Cena s DPH: 3,00 €
  (1 kus dreviny, digitálne zameranie, výstup vo formáte PDF, DWG na nosiči CD)
  Celková cena za 1 kus posudzovanej dreviny s DPH: 18,00 €
  (Uchádzač nie je platcom DPH)
 • Dátum zverejnenia:23.02.2021
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.03.2021
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 23.02.2021 pdf - 608.84 kB
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 09.03.2021 pdf - 459.59 kB
Tlačiť