HOMJ/3386/2017

Obstarávateľ
 • Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
 • IČO: 00603317
Úspešný uchádzač
 • Názov: CYKLOPROJEKT s.r.o.
 • IČO: 47553111
 • Adresa:Laurinská 18 811 01 Bratislava
 • Celková suma:7 800,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: HOMJ/3386/2017
 • Predmet: Projekt – Procyklistické riešenie verejného priestoru
 • Opis predmetu zákazky:viď výzva na predloženie cenovej ponuky, bod č. 3
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 Z. č. 343/2015 Z.z..
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:14.03.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 24.03.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie cenovej ponuky 14.03.2017 pdf - 64.95 kB
[category]
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 24.03.2017 pdf - 55.4 kB
Tlačiť